XtGem Forum catalog

Đây là game dàn trận 3D đã quá nổi
tiếng rùi nên chắc khỏj phảj gjớj thjệu
nhjều về game này nữa

240.320
Mh 176x208
>>> Mh 128x160
Lưu ý: file maz kác pạn down về là 1
soft multime gồm 1 game AOW và 1
file crack AOW. Đầu tiên pạn zô
game AOW chơi. Chơi được vàj phút
thj thoát game. Sau đó pạn chọn file "
Crack Aow " sau đó zô laj game -> ở
menu game chọn " cap bac " nếu
thấy cấp cua bạn là "tổng tu lenh" thj
game đã dc crack full.